U bent hier

Bijeenkomsten over duurzame natuur

Het IVN staat middenin de vragen die op ons af komen over de veranderingen in onze  leefomgeving: hoe moeten we ons aanpassen om hitte en droogte tegen te gaan, maatregelen nemen om water tegen en vast te houden, CO2-uitstoot te verminderen,  alternatieve energie te gebruiken?  Wat is de invloed daarvan op ons landschap? En wat kunnen we er aan doen? Hoe kunnen landbouw en natuur samengaan?

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert 4 bijeenkomsten over deze thema’s.  De eerste drie vinden plaats in Veldhoven in D’n Aard,  Ariespad 5, Veldhoven van 20.00 tot 22.00 uur. De laatste keer wordt afgesloten met een bezoek in Eindhoven aan de Genneper Hoeve. 

Deze bijeenkomsten zijn interessant voor ieder die de relatie met de natuur en deze onderwerpen wil doorgronden. Deelname is gratis. Opgeven graag per mail bij ivn.vev@gmail.com

 

31 maart            Introductie: Wat is onze houding naar natuur? Hoe staat het met het klimaat? Wat zijn de feiten en wat doet dat met onze beleving? Hoe zit het nu met klimaat en stikstof?  Wat doet het met dieren en planten? Hoe kunnen we er optimistisch over blijven?.  Actieve leden van het IVN waaronder Jannie Landa en Heine van Maar gaan na een inleiding hierover in  gesprek.

14 april               Energie. Hoe zat het ook alweer met CO2 en milieueffecten? Welke energievormen zijn te gebruiken?  Wat leveren ze op aan CO2 winst? Sander Löwik, werkzaam bij de Brabantse Milieu Federatie neemt ons mee in dit vraagstuk en Duurzaam Veldhoven licht toe wat je zelf kunt doen om het energieverbruik te verminderen.

2 juni                  Landbouw en natuur in evenwicht, het kan. Voor Staatsbosbeheer is het realiseren van natuur-inclusieve landbouw niet alleen doelstelling, maar ze werken er concreet aan samen met de boeren. Hennie Otten werkzaam bij Staatsbosheer vertelt over de verschillende mogelijkheden en gaat hierover in gesprek.

16 juni                Bezoek aan de Genneper Hoeve, Tongelreeppad 1, Eindhoven. Verzamelen bij de  ingang om 19.30 uur. Age Opdam runt samen met zijn vrouw Mirjam Matze een biologisch dynamische boerderij. Biodiversiteit eindigt bij hen niet bij de perceelsgrenzen. Ter plekke kun je dat zien en krijg je een toelichting op het gebruik van het land en de rol van de dieren hierbij.