U bent hier

Brede Verduurzaming

Duurzaam thema:

 

Wat verstaan wij onder brede verduurzaming?

Als jongste tak binnen Veldhoven Duurzaam houdt de werkgroep “brede verduurzaming” zich bezig met:

1. grondstoffen en circulaire economie

 • grondstoffengebruik bij bouw/installaties en in de openbare ruimte voorkomen/ verminderen
 • hergebruik grondstoffen/ grondstoffencentrum/ repaircafé (bijvoorbeeld)
 • afval voorkomen en hergebruiken/ zwerfafvalvrij
 • afvalinzameling en -verwijdering
 • circulair- algemeen

2. water en klimaatadaptie

 • inrichten watervriendelijke tuinen incl. watertonnen
 • hittestress-maatregelen
 • afkoppelen hemelwater woningen en bedrijfspanden
 • leefomgeving straat/buurt/wijk
 • klimaatadaptie- algemeen

3. natuur en biodiversiteit

 • natuurinclusief bouwen
 • inrichten insectenvriendelijke tuinen
 • ruimtelijk beleid en inrichting
 • natuur en biodiversiteit-algemeen

4/5/6. gezondheid, voedsel en mobiliteit

 

Hoe is de werkgroep brede verduurzaming hiermee bezig?

De werkgroep wil om te beginnen samenwerken met lokale verenigingen e.d. (b.v. IVN, GoClean, Veilig Verkeer Nederland) en met de gemeente Veldhoven.

Inwoners, soms leraren en scholieren en verder de straat/buurt/wijk zijn belangrijke spelers om samen te kijken wat beter kan.

De eerstkomende tijd zal de aandacht vooral uitgaan naar de opbouw van deskundigheid v.w.b. allereerst water en klimaatadaptie, naar de uitbouw van de rol van gesprekspartner van anderen (bv projecten basis- en voortgezet onderwijs en het Citycentrum) en naar het deelnemen aan gesprekken over beleid en plannen van de gemeente.

Belangstelling om mee te doen?

Neem contact met ons op via info@veldhovenduurzaam.nl t.a.v. de werkgroep Brede Verduurzaming. Wij nemen dan contact met u op. U kunt natuurlijk ook even binnenlopen in ons informatiecentrum in het CityCentrum tegenover de Intertoys, op zaterdag van 1 tot half 5.