U bent hier

Wie zijn we

Veldhoven Duurzaam is als vrijwilligersorganisatie nu enkele maanden actief en wil inwoners van Veldhoven adviseren en mogelijk bewegen iets aan verduurzaming van hun woning te doen. Hierbij worden we van harte gesteund door het gemeentebestuur.

Onze activiteiten en adviezen zijn in het belang van de bewoner. Wij hebben geen enkele zakelijke binding met leveranciers en/of installateurs. Het bestuur en leden van Veldhoven Duurzaam zijn privé personen die dit werk doen als vrijwilligers met een ideaal, zonder eigen geldelijk gewin.

Zonder uw manier van leven te beïnvloeden zijn er zijn twee manieren van verduurzaming van uw woning. Ten eerste het energiegebruik beperken met bijvoorbeeld isolatie van de woning, toepassing van LED verlichting, afregelen van de verwarmingsinstallatie, enz. Ten tweede door het lokaal opwekken van bijvoorbeeld elektrische stoom met zonnepanelen en van aardwarmte door middel van warmtepompen enz. Bedenk u eens dat elke besparing of lokale opwekking maakt u minder afhankelijk van energiemaatschappijen.

Veldhoven Duurzaam heeft zich op dit moment bekwaamd is het adviseren voor zonnepanelen. Ook hebben we expertise in huis voor het beter afregelen van een bestaande verwarmingsinstallatie.

Mocht u duizelen van onbegrijpelijk vakjargon, soms onrealistische beweringen en stevige offertes, geef ons dan rustig een seintje en we komen bij u langs om een en ander op een rijtje te zetten op een manier die u snapt en vertrouwen geeft.

Kijk eens verder op deze web-site en zie hoe we te werk gaan. Hopelijk neemt u contact met Veldhoven Duurzaam en kunnen we een gesprek aangaan. Nog een keer gezegd: neutraal en alleen in uw belang.

 

Organisatie:

Voorzitter: Ton Knaapen

Vice voorzitter: Ad van Rooij

Secretaris Penningmeester: Josefien tegelaers

Website: Johan Vlagsma