U bent hier

Terugkijken Webinar 30 november 2020: Verhoog het rendement van uw CV installatie

Terugkijken Webinar: Waterzijdig inregelen

Als u niet de mogelijkheid had om deze webinar te volgen of u wilt de webinar nog eens goed bekijken, klik dan op onderstaande video's. We hebben 2 video's, één voor het basis verhaal en één met uitleg hoe u zich kunt voorbereiden op een afspraak met een installateur (zie ook doc: https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/Inventarisatie%20CV...)

De procedure voor de voucher is aangepast, in de webinar staat nog dat u die kunt aanvragen bij Veldhoven Duurzaam, dit klopt niet meer, de voucher moet u aanvragen bij het Regionaal Energie Loket. Hoe en wanneer kunt u lezen in het Veldhovens Weekblad.

Voor meer info over de regeling zelf zie: https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/Voorwaarden%20en%20...

 

Naast het lager zetten van de cv valt veel te winnen aan comfort én aan besparing door de verwarming beter in te regelen: zorgen dat de warmte beter wordt verdeeld over de verschillende radiatoren. Dit is het zogenoemd waterzijdig of hydraulisch inregelen. Vereniging Eigen Huis geeft in haar publicatie over het goed instellen van de verwarming aan dat in een gemiddelde woning een rendementsverbetering tussen de 5% en 15% behaald kan worden. De Consumentenbond komt tot de conclusie dat hiermee zelfs een rendementsverbetering van 10% tot 20% haalbaar is. Voor sommige verwarmingen kan dynamisch inregelen nog een éxtra besparing opleveren

Bijna iedereen heeft een HR ketel, maar bijna niemand heeft zijn installatie goed ingeregeld wat weer nodig is om het hoge rendement te halen. Tijdens dit inregelen worden alle radiatoren zodanig ingeregeld dat ze de juiste hoeveelheid water gebruiken en de retourtemperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wordt gehouden.

U kunt dit zelf doen of laten doen door uw installateur.

Tijdens de Webinar leggen we uit wat waterzijdig inregelen precies inhoudt en wat hiervoor nodig is en kunt u zelf beslissen of u het zelf doet of laat doen.

Als u het wilt laten doen is de vraag of uw installateur dit wil doen en zijn er kosten aan verbonden. We hebben een aantal lokale installateurs benaderd om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak waarbij standaard alle kranen worden vervangen door  dynamische kranen die dusdanig worden ingesteld dat ze onder alle omstandigheden zorgen voor de juiste hoeveelheid warm water door de radiatoren. Zeker als u een nieuwe ketel aan gaat schaffen of dit recentelijk heeft gedaan is dit de beste manier om uw CV installatie optimaal te laten werken zowel in comfort als gasverbruik.

De gemeente Veldhoven werkt momenteel aan een voucherregeling waarmee u als inwoner een deel van de kosten vergoed krijgt als u een installatiebedrijf uw installatie laat inregelen. Nader informatie hierover volgt binnenkort in het Veldhovens weekblad.

Tijdens deze interactieve Webinar leggen we in grote lijnen uit hoe een CV systeem werkt en hoe je het met eenvoudige middelen waterzijdig in kunt regelen.

Naast de adviseurs van VD is er ook weer een deskundige aanwezig en samen zullen ze de vragen beantwoorden die voor-tijdens- of na de Webinar gesteld worden.

Dit is de presentatie: [[{"fid":"987","view_mode":"default","fields":{"height":"100","width":"100","class":"media-element file-default cke_widget_element","data-delta":"1","format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"height":"100","width":"100","class":"media-element file-default cke_widget_element","data-delta":"1","format":"default","alignment":""}},"link_text":"CV inregelen presentatie.pdf","attributes":{"height":"100","width":"100","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

De opname van de webinar:

 

De opname voor het inventariseren van uw CV installatie:

 

Vragen en antwoorden

Vraag

Ik heb een vloerverwarming met multi-zone regeling.
Is waterzijdig inregelen dan ook zinvol? Wat is dan de verbetering/besparing? 

Antwoord
Waterzijdig inregelen van de vloerverwarming heeft zeker zin omdat je hiermee de waterstromen door de buizen optimaliseert. Het resultaat is een beter comfort (geen koude vloerdelen). En uiteindelijk zal er ook een energiebesparing plaatsvinden. Afhankelijk van de installatie kan dit voor de gehele installatie oplopen tot ca 20 % of meer.

Vraag

Met thermostaatkranen kun je toch ook de temperatuur goed regelen? Die sluiten vanzelf als het warm genoeg is.​

Antwoord
Een thermostaatkraan regelt alleen de ruimtetemperatuur door de kraan te openen of te sluiten.
Het inregelen gaat over het begrenzen van de maximale waterstroom en dit zorgt voor een lagere retourtemperatuur en zo een hoger rendement.

Vraag

Vaak wisselend aantal radiatoren in gebruik.
Op kamers waar vaak geen/weinig warmte nodig is kan ik daar dan niet beter thermostaatkranen plaatsen?

Antwoord
Een thermostaatkraan helpt ook het verbruik te verminderen omdat je dan niet meer verwarmt dan nodig/ingesteld is. Op het moment dat de kamer niet op temperatuur is zal de thermosstaatknop de kraan zo ver mogelijk openzetten en als er niet ingeregeld is ontstaat dan een onbalans qua waterstromen en een hogere retourtemperatuur.
Het is ook handig in bv een serre waar de zon kan gaan schijnen of in een keuken waar gekookt wordt. Als er in een ruimte extra warmteontwikkeling is zal een thermostaatkraan de ruimte in die situaties minder verwarmen en zodoende energie besparen.

Vraag

Kun je het inregelen ook toelichten als er een combi is van vloerverwarming en radiatoren?

Antwoord

Meestal is er een combinatie van radiatoren en vloerverwarming. Dan worden buiten de vloerverwarming ook de radiatoren ingeregeld. Verteld is dat de retour temperatuur zo laag mogelijk moet zijn. Dit betekent dat waterdamp uit de rookgassen in de cv ketel goed condenseert en dan heb je minder gasverbruik door hergebruik van de warmte uit die rookgassen!

Vraag

Is het nodig dynamische kranen te plaatsen op de radiatoren die je niet gebruikt in de slaapkamers?

Antwoord
Als je een radiator echt nooit gebruikt zou je die in principe kunnen overslaan. Je weet nooit hoe deze radiatoren in de toekomst gebruikt gaan worden. Bij dynamische kranen is het aan te bevelen deze radiatoren ook mee te nemen omdat de combi van gewone kranen en dynamische kranen niet goed werkt.

Vraag

Ik heb zowel radiatoren als vloerverwarming, is dit ook gezamenlijk in te regelen?

Antwoord

Meestal is er een combinatie van radiatoren en vloerverwarming. Dan worden buiten de vloerverwarming ook de radiatoren ingeregeld. Verteld is dat de retour temperatuur zo laag mogelijk moet zijn. Dit betekent dat waterdamp uit de rookgassen in de cv ketel goed condenseert en dan heb je minder gasverbruik door hergebruik van de warmte uit die rookgassen!

Vraag
Kan het inregelen ook bij een oudere HR ketel

Antwoord
Het kan bij elke ketel.

Vraag

Is er behalve de voucher nog eventuele subsidie?

Antwoord
Die is 90 euro in combinatie met 2 andere energiebesparende maatregelen zoals eerder in de presentatie genoemd.

Vraag

Hoe zit het met een modulerende CV ketel, heeft dan waterzijdig inregelen nog wel zin?

Antwoord
Het heeft zin bij elke ketel.

Vraag
Moet je de meerdere verduurzamingen in hetzelfde jaar laten uitvoeren om voor de SEEH subsidie in aanmerking te komen.

Antwoord
Ja, dat klopt.

Vraag
Moet je dan alle kranen in je vloerverwarming ook vervangen?

Antwoord
De kranen vervangen van de slangen die de vloer inlopen is niet per se noodzakelijk.
Het maakt het inregelen wel eenvoudiger.

Vraag

Kan ik dan nog steeds mijn thermostaatkraan gebruiken?

Antwoord
Een dynamische kraan en een thermostaatknop hebben elk hun eigen functie.
Het vult elkaar aan dus je kunt nog steeds thermostaatkranen gebruiken.
Als de ‘oude’ thermostaatkranen passen op de nieuwe dynamische kranen zou je ze kunnen hergebruiken.
 

Vraag

Moet je ook altijd een voetventiel hebben?

Antwoord

Als je een dynamische kraan hebt of een dubbel instelbare statische kraan heeft een voetventiel qua inregelen geen nut.
Het is wel handig om een radiator te kunnen verwijderen als je bv gaat schilderen, dan kan de rest van de installatie gewoon doorwerken.

Vraag
Hebben dynamische kranen zin i.c.m. met smart thermostaatknoppen?

Antwoord

Het heeft nog steeds zin. Het balanceren en de lagere waterstroom zorgt voor een lagere retourtemperatuur en dat doe je met zo’n kraan.
Het hangt wel van de ketel af of er een minimale waterstroom moet zijn.
Als hieraan eisen worden gesteld kan er een AVDO (soort overdrukventiel) gemonteerd worden. Een installateur kijkt of dit nodig is.

Vraag
Wanneer de aanvoertemperatuur ver terug wordt gebracht, wordt het hebben van lage temperatuur radiatoren (LTV) dan relevant? in de bovenverdieping heb ik veel "enkele" radiators en twijfel om die te vervangen.

​Antwoord

Als je de aanvoertemperatuur ver terugbrengt zal de afgifte capaciteit nogal veel afnemen.
Het hangt dan van het comfort af of je deze gaat vervangen. Neem contact met ons op als je wilt weten wat het effect is van een lagere aanvoertemperatuur.

Vraag

Hoe zit het met een modulerende CV ketel, heeft dan waterzijdig inregelen nog wel zin? Geeft deze dan geen drukverschillen tijdens hoog stoken/lager stoken?

Antwoord
Waterzijdig inregelen heeft altijd zin. Een ketel kan door zijn pompsnelheid te veranderen wel invloed hebben op de totale waterstroom maar niet op hoe het water zich verdeeld in een verwarmingssysteem. Daarbij komt er nog bij dat een pompsnelheid begrenst is tussen een minimale en maximale waarde. Het is dan belangrijk dat een ketel voldoende regelbereik over heeft
als er een andere aanvoertemperatuur wordt gekozen. Hoe je hiermee omgaat is voor statische en dynamische kranen anders.

Vraag
Hoe weet je nu of het systeem niet al is ingeregeld door een vorige bewoner?

​Antwoord
Dat kun je zien aan de retourtemperaturen.
Je zou als de temperaturen in de verwarming stabiel zijn alle aanvoer en retourtemperaturen kunnen meten met een infrarood thermometer en hiervan een lijstje maken.
Als de retourtemperaturen veel verschillen is er niet ingeregeld.
Neem als je hieraan twijfelt contact met ons op.

Vraag

Maar wat is de ideale delta tussen aanvoer en afvoer bij de radiator?

​​Antwoord
Die is bij radiatoren die met een redelijk hoge temperatuur (>60C) werken rond de 15-20 graden. Bij een lage temperatuur systeem is dat rond de 5 graden. Het hangt ook een beetje van de installatie af.

Vraag
Kostenbesparing is een ding maar wordt het comfort er beter door?

Antwoord
De warmte wordt beter in het huis verdeeld. Het kan voorkomen dat een radiator in een ruimte te klein is, dit is nauwelijks met balanceren te verbeteren, een radiator met meer capaciteit kan dan helpen. 2e voordeel zou kunnen zijn dat een ketel meer vermogen kan leveren bij een ingeregelde installatie waardoor je huis sneller warm kan worden.

Vraag
Ik heb nu alle radiatoren er af liggen i.v.m. stucwerk bij de verhuizing. Ik zat er al over te denken om zelf dynamische kranen erop te draaien, kom ik dan in de problemen met de voucher als ik dit deels zelf al gedaan heb?

Antwoord
De voucher geldt niet voor doe het zelven. Geldt wel als een installateur dit doet.

Vraag

Als ik de thermostaatknop verwijder, hoe kan ik dan zien of er al een dynamisch kraan is geïnstalleerd?

Antwoord
Als je een foto hebt, kunnen wij wel zeggen wat voor kraan het is.
Er is ook een website waar dit uitgelegd wordt.

Vraag
een warmtepomp Wat kan met, ketel en kachel die op de verwarming is aangesloten.

​Antwoord
Met een warmtepomp is het zelfs nog belangrijker om goed in te regelen. Dit om met een zo laag mogelijke temperatuur te kunnen verwarmen en het aantal starts en stops (= pendelen) zoveel mogelijk te beperken. Als dit niet te voorkomen is wordt er een extra buffervat aan de installatie toegevoegd.