U bent hier

Vereniging

Klimaat verandering...

Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan klimaatverandering,
Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt
Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.
Wij hebben slechts één thuis. Wij hebben slechts één planeet. Er is geen plan B.

Barack Obama

We hebben niet de illusie dat wij het klimaatprobleem op kunnen lossen, maar we kunnen wel een kleine bijdrage leveren. Onze bijdrage is mensen helpen slimmer om te gaan met energie, of te investeren in het opwekken van schone energie. Dat vinden we belangrijk voor ons Veldhoven, voor onze kinderen, voor onze planeet.

Veldhoven Duurzaam

We zijn een enthousiaste groep Veldhovense vrijwilligers die kennis verzamelt over alles wat met duurzaamheid in en rond de woning te maken heeft. Deze kennis willen we met u delen.

Onze activiteiten en adviezen zijn steeds in het belang van de bewoner. Wij hebben geen zakelijke binding met leveranciers en/of installateurs. Het bestuur en leden van Veldhoven Duurzaam zijn privé personen die dit werk doen als vrijwilligers met een ideaal, zonder geldelijk gewin. Onze winst is kennis vergaren en die kennis toepassen in adviezen aan onze mede dorpsgenoten.

Vereniging

We zijn een officiele vereniging, met statuten, een bestuur en leden. Ook u kunt lid worden en daarmee op de hoogte blijven van ons werk en ons daarbij steunen. Als lid wordt u jaarlijks uitgenodigde voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heeft u daar stemrecht. We proberen het formele deel van de ALV altijd te verbreden met een duurzaam inhoudelijke presentatie.

Onze historie

Veldhoven Duurzaam is als vrijwilligersorganisatie actief sinds november 2014 en wil inwoners van Veldhoven adviseren over duurzame thema's en verleiden iets aan verduurzaming van hun woning te doen. Hierbij worden we van harte gesteund door het gemeentebestuur van Veldhoven.

Vrijwilliger worden?

Bent u, net als wij, enthousiast over verduurzamen in en om het huis en wilt u mee doen? Dat kan!

We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden die een bijdrage willen leveren. Dat kan in de vom van opbouw van technische expertise maar er is zeker ook behoefte aan mensen die deze techniek op laagdrempelige manier kunnen uitdragen. We komen graag met u in contact via info@veldhovenduurzaam.nl