U bent hier

Warmtebeeld camera voor onze vereniging met dank aan de gemeente en de burgers van Veldhoven

Wilt u weten of uw woning onnodig warmte verliest? De vereniging Veldhoven Duurzaam heeft een warmtebeeldcamera in bruikleen van de gemeente Veldhoven. Deze camera, ook wel infraroodcamera genoemd, registreert of en waar een woning warmte verliest. Beter isoleren van die plekken kan leiden tot een lagere energierekening.

Overweegt u maatregelen aan uw woning te treffen? U kunt vrijblijvend een afspraak maken met Veldhoven Duurzaam. Bij zo’n afspraak voert men een zogenoemde ‘schouw’ uit; een onderzoek naar de situatie ter plekke. Na zo’n afspraak heeft u een beeld van de situatie en welke maatregelen mogelijk zijn. U weet welke vragen u aan leveranciers kunt stellen en u heeft enig idee van de kosten. De vereniging richt zich nu met name op advies over de plaatsing van zonnepanelen en zal de schouw binnenkort uitbreiden met het aanbieden van een warmtefoto.

Meer over Veldhoven Duurzaam

De vereniging Veldhoven Duurzaam, opgericht in april 2015, zet zich belangeloos in voor energiezuinig leven in en om de woning. Gemeente Veldhoven ondersteunt dit duurzame initiatief van harte. Veldhoven Duurzaam heeft als doelstelling woningen energieneutraal te maken. Dat wil zeggen dat de woning net zo veel energie verbruikt als deze opwekt. De vereniging heeft een puur adviserende rol; zij verkoopt niets en heeft ook geen belangen bij leveranciers. Veldhoven Duurzaam verzorgt informatieavonden en bezoekt u op afspraak thuis. Kijk op www.veldhovenduurzaam.nl.

Veldhoven Duurzaam is op zoek naar vrijwilligers, mensen met een affiniteit met techniek, die enthousiast zijn over duurzame energie en energiebesparing. Meer weten? Neem dan contact op via e-mailadres: info@veldhovenduurzaam.nl.

Aandacht voor duurzaamheid groeit

Op 12 december 2015 sloten 195 landen, waaronder Nederland, in Parijs een historisch klimaatakkoord. Afspraken over vermindering van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie hebben als doel de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen. Eerder al, in september 2013, ondertekenden veertig Nederlandse organisaties (waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten) het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Ook de gemeente Veldhoven zet zich in voor de daarin  afgesproken doelstellingen en wil in 2030 duurzaam zijn.