U bent hier

Vereniging "Veldhoven Duurzaam" opgericht

We kunnen met trots melden dat we vanaf 9 april officieel een vereniging zijn.

Op 6 nov 2014 werd de basis voor onze vereniging gelegd op een voorlichtingsavond over zonne-energie in de raadszaal van het gemeentehuis Veldhoven. Deze avond werd gehouden op initiatief van Ralf Klop van Best Duurzaam en in samenwerking met de Gemeente Veldhoven. Ralf wil het inmiddels goed lopende concept van elkaar lokaal helpen met zonnepanelen een breder draagvlak geven door ook in naburige gemeentes een soortgelijk initiatief te starten. Een deel van de aanwezigen op deze "aftrap" zijn sindsdien regelmatig bij elkaar gekomen om de ideeen voor Veldhoven verder uit te werken.

Zodra we wat concretere activiteiten willen ontplooien wordt het belangrijk ook formeel goed georganiseerd te zijn. We hebben dit in eerste instantie vorm gegeven door te beginnen met een Vereniging maar deze nog niet direct te deponeren bij de notaris. Dit ligt wel in de plannen voor de nabije toekomst.

Op 9 april 2015 hebben de oprichters de Oprichtingsacte van de Vereniging Veldhoven Duurzaam getekend en zijn we formeel georganiseerd. We zijn aangemeld bij de stichting Stimulans en hebben contacten met de gemeente Veldhoven en hebben een bankrekening. Nu kunnen we echt beginnen wat te betekenen voor Veldhoven, te beginnen met het delen van onze kennis op het gebied van zonnepanelen.