U bent hier

Energie opslag en conversie

             Teveel hitte in de zomer               Teveel koude in de winter

  

Seizoensopslag; zou het niet mooi zijn als we die te velen een half jaar zouden kunnen bewaren.

Helaas zijn techniek en marktproducten nog niet zo ver dat we hier al over kunnen beschikken. De hoop is wel om middels zo genoemde conversie dat in de toekomst mogelijk te maken.

Bij conversie worden energiesoorten in elkaar omgezet. In de afbeelding hieronder worden een aantal van die conversies weergegeven.

Het teveel aan warmte in de zomer kan middels conversie omgezet worden in chemische energie die opgeslagen wordt in stoffen als bijvoorbeeld waterstof, ijzer of zout. Deze stoffen kunnen een halfjaar bewaart worden zonder groot energieverlies. In de media wordt met name waterstof vaak gezien als een energiedrager die dat probleem van seizoensopslag zou kunnen oplossen. Uit de volgende afbeelding moge u duidelijk zijn dat bij positieve ontwikkelingen in de productie van waterstof, particulieren toch niet direct de eerste gegadigden zullen zijn.

Dag en nacht opslag, opslag voor een beperkte tijd van een of enkele dagdelen, is inmiddels al volop beschikbaar. Denk hierbij aan de thuisbatterijen en eventueel de batterijen van elektrische auto's die de elektriciteit die zonnepanelen overdag produceren opslaan voor het gebruik in de avond en vroege ochtend.

In de winter is de opbrengst van zonnepanelen slecht gering en zal er toch ingekocht moeten worden bij uw elektriciteitsleverancier. 

Dat betekent dat je met een thuisbatterij hooguit 6 of 7 maanden zonder het elektriciteitsnetwerk zou wonen. De noodzaak voor aanschaf door particulieren is in Nederland nog niet echt rendabel zolang we de salderingsregeling nog van toepassing is. Er ligt op dit moment een voorstel voor de afschaffing van de salderingsregeling

Maar de politiek moet hierover nog een besluit nemen en met een alternatief voor zonnepaneel eigenaren komen. Met andere woorden kunt u door salderen tot 1-1-2025 gratis gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk als 'een gratis grote batterij'. Ons advies luidt dan ook voorlopig te wachten met de aanschaf van een thuisbatterij tot er een politiek besluit is genomen en wat de alternatieven zullen zijn die de overheid particulieren al dan niet collectief zal gaan aanbieden.